Algemene voorwaarden voor www.vandaag-online.nl

1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de website www.vandaag-online.nl, inclusief bezoekers, leden en klanten.

2. Intellectueel eigendom

De informatie en inhoud op deze website zijn eigendom van Vandaag Online. Het is niet toegestaan om deze informatie en inhoud te kopiƫren, verspreiden of op een andere manier te gebruiken of misbruiken zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Vandaag Online.

3. Aansprakelijkheid

Vandaag Online streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie of inhoud op www.vandaag-online.nl onvolledig of onjuist zijn, dan kan Vandaag Online daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

4. Cookies

Vandaag Online maakt gebruik van cookies om de website gebruiksvriendelijker te maken. Meer informatie over het gebruik van cookies is te vinden in de cookieverklaring.

5. Persoonsgegevens

Vandaag Online verwerkt persoonsgegevens van gebruikers van de website in overeenstemming met de privacyverklaring.

6. Wijzigingen

Vandaag Online behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen. De meest recente versie van de algemene voorwaarden is altijd te vinden op deze pagina.

7. Toepasselijk recht

Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

8. Geschillenbeslechting

Geschillen tussen Vandaag Online en een gebruiker van de website worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

9. Slotbepalingen

Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar is, dan heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen.

Vandaag Online kan ook jouw helpen om je zichtbaarheid Online te laten groeien

Ga voor online Succes

Vergroot uw zichtbaarheid Vandaag Online!